Експерти Бернської конвенції підтримала пропозицію України про необхідність збереження тимчасових водойм у дисперсіях степової зони

Група експертів з природоохоронних територій та екологічної мережі, яка функціонує в рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі підтримала пропозицію України та прийняла рішення про необхідність збереження тимчасових водойм у депресіях степової зони (подів) на всеєвропейському рівні.

За словами,  національного координатора Бернської конвенції, директор Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Віктора Кліда, фахівці Мінприроди спільно з Інститутом ботаніки ім. М. Холодного та Біосферним заповідником «Асканія-Нова» підготували пропозиції до Секретаріату Бернської конвенції щодо доповнення переліку природних оселищ, які знаходяться під загрозою зникнення і потребують особливих заходів збереження.

Він також зазначив, що Європейський центр з біологічного різноманіття (ETC/BD), що працює з Європейським агентством довкілля, позитивно оцінив зазначені пропозиції, а Група експертів, яка засідала в Страсбурзі протягом минулого тижня, прийняла рішення подати на розгляд Постійному комітету Бернської конвенції наші пропозиції та доповнити Резолюцію 4 (1996) Бернської конвенції новим природним оселищем.

Україною зокрема запропоновано включити у перелік тимчасові водойми у депресіях степової зони, що репрезентують замкнуті безстічні зниження та характеризуються специфічною рослинністю з ефемерними, лучно-болотними та різною мірою остепненими фітоценозами, приуроченими до затоплених та пересихаючих концентричних зон у подах.

За результатами засідання також прийнято такі рішення доповнити опис двох типів природних оселищ особливими характеристиками, які притаманні на території України та опрацювати питання включення ще одного типу природних оселищ до Резолюцію 4 (1996) Бернської конвенції, запропонованого Україною, а саме «Pine forests on chalk».

Крім того, визначили здійснити апробацію в Україні методичних рекомендацій з визначення, оцінки та реагування на наявні та можливі зміни екологічного характеру територій спеціального природоохоронного значення, які розроблені в рамках Бернської конвенції;

Також було прийнято рішення обрати заступником голови Групи експертів з природоохоронних територій та екологічної мережі представника України.

Довідково:

Тимчасові водойми у депресіях степової зони (поди) поширені на території України у межах Нижньодніпровського і Дніпровсько-Азовського округів та в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Загалом подова рослинність притаманна до короткочасного періоду паводкових підтоплень, формується на специфічних осолоділих ґрунтах та глейосолодях.

Характеризується досить широкою екологічною амплітудою, з широким спектром гідроконтрастофільних рослин, здатних витримати засуху та стрімко (вибухово) наростити чисельність при короткочасному затопленні. Подовій рослинності притаманні значні запаси надземної, що стрімко скорочуються у періоди посух. Ці урочища – єдине джерело локальних ендеміків у регіоні Лівобережжя Нижнього Дніпра.

У «вологі періоди» в подах і навколо них формуються великі сезонні скупчення птахів, зокрема гусей, качок, куликів, мартинів, жайворонка степового, шпака звичайного, лунів, орлів, соколів. Також, поди мають велике значення і для охоронюваних видів – казарки червоноволої, лебедя малого, огара, орлана-білохвоста, дрохви, журавля сірого, тощо. Саме «сухий стан» подів в останнє десятиліття спричинив суттєве зниження чисельності цих та інших видів у Азово-Чорноморському регіоні України у міграційний та зимовий періоди.

Дякуємо, Мінекології.