У Мінприроди відбулися консультації щодо основних положень законопроекту «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази»

19 січня 2018 року в Орхуському центрі при Мінприроди відбулась консультації стосовно положень проекту Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази».В обговоренні взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, експерти, представники бізнесу, науки та громадськості.

Метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з речовинами та товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну клімату.

Положення законопроекту спрямовані на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптацію законодавства України до законодавства ЄС.

Озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази використовуються в Україні як спінювачі, розчинники та охолоджувачі у виробництві будівельних матеріалів, оборонній промисловості, атомній промисловості, авіації, медицині, автомобільній промисловості, тощо. Оскільки виробництво цих речовин в країні відсутнє, імпорт, використання та знешкодження таких речовин, а також товарів, що їх місять, потребують врегулювання на законодавчому рівні.

Так, положеннями законопроекту:

  • визначаються повноваження центральних органів виконавчої влади;
  • встановлюються основні вимоги до суб’єктів господарювання;
  • запроваджується система обліку та звітування про обіг контрольованих речовин шляхом ведення єдиного електронного реєстру операторів контрольованих речовин;
  • встановлюється процедура виведення з обігу контрольованих речовин;
  • встановлюються вимоги щодо сертифікації персоналу та відповідного маркування обладнання;
  • встановлюються вимоги щодо імпорту, експорту контрольованих речовин та товарів, що їх містять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.

Представники бізнесу, науки та громадськість висловили свої зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази», що будуть взяти до розгляду спеціалістами.

Ознайомитись із законопроектом можливо за посиланням

Додатково

Проект Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» розроблено з метою дотримання міжнародних зобов’язань, взятих після набрання чинності для України Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та імплементації положення Регламенту (ЄС) № 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар та положення Регламенту (ЄС) № 842/2006 про деякі фторовані парникові гази. 

Дякуємо, Мінекології.